มหกรรมการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561

มหกรรมการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2561 เชียงใหม่ ประเทศไทย

ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิร่วมกับ สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การควบคุมของสมาคมหมากรุกสากลเอเชีย จัดการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน โดยนับ วันที่ 1 มกราคม 2561

U8/G8 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 U14/G14 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547
U10/G10 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 U16/G16 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545
U12/G12 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2549 U18/G18 มีวันเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2543
 

2. ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นทางการ (Official player) เพียง คนเดียวเท่านั้นในแต่ละรุ่น

ส่วนผู้เล่นอื่นๆ ถือเป็นผู้เข้าแข่งขันเพิ่มเติม

3.ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขัน ถือเป็นผู้ติดตาม

การลงทะเบียน และการเดินทาง

สำหรับผู้เข้าแข่งขัน
- ตัวแทนประเทศไทย ค่าสมัคร 1,900 บาท
- ภายใต้ สังกัด สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 4,300 บาท

โดยการสนับสนุน จากสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หมดเขตการสนับสนุนภายใน 10 มีนาคม 2561

การเดินทางผู้เข้าแข่งขัน : จัดการดูแลตนเองตามความเหมาะสม

** หากสมัครเกินเวลาที่กำหนด คิดค่า สมัคร 6,000 บาท/คน

 

การชำระเงิน

 
7.โดยชำระที่
Beneficiary Bank : CIMB THAI
Bank Address : สาขาเอกมัย พาวเวอร์เซนเตอร์
 78/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
Beneficiary Name : SAHAPOL NAKVANICH (BANGAPI CHESS CLUB)
Bank Account Number : 70-0980188-9
โปรดแสดง หลักฐาน การชำระเงินในการลงทะเบียน
 

สถานที่แข่งขัน

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
ผู้เข้าแข่งขัน ภายใต้สังกัดสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และผู้ติดตามคิดค่าที่พัก 1,000 บาทต่อคนต่อคืนโดยมีอาหารเช้าบริการ โดยคิดเหมาจ่ายที่ 10 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท

หากมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวันและเย็นกับโรงแรมเพื่อความสะดวก มีอัตรารวม อยู่ที่ 1,500 บาทต่อคนต่อวัน โดยคิดเหมาจ่ายที่ 10 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ต้องแจ้งผู้จัดก่อน หมดเขตรับสมัคร

 

ระเบียบการแข่งขัน

1. ในรายการแข่งขันเกมมาตราฐานเป็นระบบ สวิส 9 รอบ ในกรณี ที่ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงพอ ผู้จัดจะทำการรวมรุ่นตามระบบ ของสมาพันธ์หมากรุกนานาชาติ (FIDE) เพื่อให้ยังคงไว้กับการรับ ตำแหน่งโดยตรง(Direct Title)

2. เวลาควบคุม ในการแข่งขัน

ก.สำหรับเกมมาตราฐานเวลาที่กำหนด คือ ฝ่ายละ 90 นาทีโดยมี เวลาเพิ่มให้ 30 วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก
ข.สำหรับเกม Rapid เวลาที่กำหนด คือฝ่าย 15 นาทีโดยมีเลาเพิ่มให้ 10  วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก  โดยจัด 7 รอบ
ค.สำหรับเกม Blitzเวลาที่กำหนด คือฝ่าย 3 นาทีโดยมีเลาเพิ่มให้ 2  วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก โดยจัด 11 รอบ

3. Tiebreak: โดยผลคะแนนสุดท้ายหากลำดับผู้เข้าแข่งขัน นั้นเท่ากัน จะตัดด้วย tiebreak ดังต่อไปนี้

ก.ผลคู่กรณี
ข.ผลรวมคะแนนชนะ
ค.Buchholz
ง.Buchholz ตัด1, ตัด 2

หาก tiebreak เหล่านี้ ไม่สามารถตัดสินได้ ถือว่าให้ครองร่วมกัน ในรุ่นนั้นๆ

 

ตารางการแข่งขัน

วัน เวลา กิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม หลัง 14:00 น. ถึงที่พัก
  21:00 น. ประชุม ด้านเทคนิค
วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 10:00 น. พิธีเปิด
  10:30 น. การแข่งขัน Rapid
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 9:00 น. รอบที่ 1
  15:00 น. รอบที่ 2
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 3
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 9:00 น. รอบที่ 4
  15:00 น. รอบที่ 5
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 6
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 7
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 8
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 15:00 น. การแข่งขัน Blitz
  19:00 น. งาน Cultural Night & มอบรางวัล Rapid/Blitz
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 9
  20:30 น. พิธีปิด มอบรางวัล
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน ก่อน 12:00 น. เดินทางกลับ

 

รางวัล

1. รางวัลมี 10 อันดับ โดย 3 อันดับแรก แบ่งเป็นเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับพร้อมถ้วยรางวัล อันดับ 4-10 จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อม รางวัลพิเศษ
2. รางวัลประเภททีมมีเหรียญทอง เงิน ทองแดงโดยคิดคะแนนจาก 3 อันดับแรกของผู้แข่งขันของแต่ละชาติในแต่ละรุ่น
3. ในกรณี tiebreak ไม่สามารถระบุผู้ชนะเลิศได้ในถือครองรางวัลร่วมกัน
4. ผู้ชนะเลิศในแต่ละรุ่น มีสิทธิ์เข้าแข่งขันในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียประจำปี 2562
5. มีใบประกาศของผู้เข้าแข่งขัน

 

รางวัล ตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)

โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title) ก็ต่อเมื่อมี Elo rating ดังต่อไปนี้

  • IM 2200
  • WIM 2000
  • FM 2100
  • WFM 1900
  • CM 2000
  • WCM 1800

2. ผู้ชนะเลิศรุ่น U18 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  IM
หากคะแนนเท่ากัน หลายคน ผู้รับราวัลได้รับ IM norm

ผู้ชนะเลิศรุ่น G18 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  WIM
หากคะแนนเท่ากัน หลายคน ผู้รับราวัลได้รับ WIM norm

รองชนะเลิศอันดับ 1,2 รุ่น U18 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  FM

รองชนะเลิศอันดับ 1,2 รุ่น G18 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  WFM

3. ผู้ชนะเลิศรุ่น U16/U14/U12 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  FM

ผู้ชนะเลิศรุ่น G16/G14/G12 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  WFM

รองชนะเลิศอันดับ 1,2 รุ่น U16/U14/U12 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  CM

รองชนะเลิศอันดับ 1,2 รุ่น G16/G14/G12 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  WCM

41.ผู้ชนะเลิศรุ่น U10/U8 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  CM

ผู้ชนะเลิศรุ่น G10/G8 ได้รับตำแหน่งโดยตรง (Direct Title)  WCM

 

คณะกรรมการอุทธรณ์และตัวแทนฝ่ายเทคนิค

1. คณะกรรมการอุทธรณ์ เสนอโดยผู้จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน กรรมการสำรอง 2 คน โดยจะคัดเลือกจากตัวแทนประเทศที่เข้าที่เข้าแข่งขันและไม่ซ้ำกัน
2. การอุธรณ์ จะต้องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และมีค่าวางอุทธรณ์จำนวนเงิน 8,000 บาทโดยจะต้องยื่นเรื่องภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการแข่งขันในรอบนั้น

การแต่งกาย

ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ (กางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้น/รองเท้าแตะ/แว่นตาดำ/หมวก ไม่อนุญาต) หรือเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ผู้รับรางวัลต้องแต่งกายสุภาพเช่นกัน

 
ติดต่อ
สหพล นาควานิช
ผู้จัดการแข่งขัน
Tel: 093-7878-232