การแข่งขันหมากรุกสากลบางกะปิ รุ่นอายุนานาชาติประจำปี 2561

การแข่งขันหมากรุกสากลบบางกะปิรุ่นอายุนานาชาติประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2561 เชียงใหม่   ประเทศไทย

ชมรมหมากรุกสากลบางกะปิภายใต้การควบคุมของสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันขันหมากรุกสากลบางกะปิรุ่นอายุนานาชาติประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้สมัครจะต้องอายุไม่เกิน โดยนับ วันที่ 1 มกราคม 2561

Under 6 เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2555
Over 50 อายุ 50 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2561
Over 65 อายุ 65 ปีขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2561

2.ทุกคนที่ไม่ใช่ผู้เข้าแข่งขัน ถือเป็นผู้ติดตาม

 

การลงทะเบียน และการเดินทาง

ผู้เข้าแข่งขัน : ภายใต้ สังกัด สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย ค่าสมัคร 2,000 บาท

การเดินทางผู้เข้าแข่งขัน : จัดการดูแลตนเองตามความเหมาะสม

หมดเขตรับสมัครภายใน : วันที่ 15 มีนาคม 2561 หากสมัครเกินเวลาที่กำหนด คิดค่าปรับ 1,000 บาท

 

การชำระเงิน

6.โดยชำระที่
Beneficiary Bank : CIMB THAI
Bank Address : สาขาเอกมัย พาวเวอร์เซนเตอร์
 78/2 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย)
 แขวงพระโขนง เขตวัฒนา
 กรุงเทพมหานคร 10110
Beneficiary Name : SAHAPOL NAKVANICH (BANGAPI CHESS CLUB)
Bank Account Number : 70-0980188-9
โปรดแสดง หลักฐาน การชำระเงินในการลงทะเบียน
 

สถานที่แข่งขัน

โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว

  • ผู้เข้าแข่งขัน ภายใต้สังกัดสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย และผู้ติดตามคิดค่าที่พัก 1,000 บาทต่อคนต่อคืนโดยมีอาหารเช้าบริการ โดยคิดเหมาจ่ายที่ 10 วัน เป็นเงิน 10,000 บาท
  • หากมีความประสงค์จะรับประทานอาหารกลางวันและเย็นกับโรงแรมเพื่อความสะดวก มีอัตรารวม อยู่ที่ 1,500 บาทต่อคนต่อวัน โดยคิดเหมาจ่ายที่ 10 วัน เป็นเงิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ต้องแจ้งผู้จัดก่อน หมดเขตรับสมัคร

 

ระเบียบการแข่งขัน

1. ในรายการแข่งขันเกมมาตราฐานเป็นระบบ สวิส 9 รอบ ในกรณี ที่ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงพอ ผู้จัดจะทำการรวมรุ่นตามระบบ ของสมาพันธ์หมากรุกนานาชาติ (FIDE) เพื่อให้ยังคงไว้กับการรับ ตำแหน่งโดยตรง(Direct Title)

2. เวลาควบคุม ในการแข่งขัน

  • ก.สำหรับเกมมาตราฐานเวลาที่กำหนด คือ ฝ่ายละ 90 นาทีโดยมี เวลาเพิ่มให้ 30 วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก
  • ข.สำหรับเกม Rapid เวลาที่กำหนด คือฝ่าย 15 นาทีโดยมีเลาเพิ่มให้ 10  วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก  โดยจัด 7 รอบ
  • ค.สำหรับเกม Blitzเวลาที่กำหนด คือฝ่าย 3 นาทีโดยมีเลาเพิ่มให้ 2  วินาทีต่อตาเดินตั้งแต่ตาแรก โดยจัด 11 รอบ

3. Tiebreak : โดยผลคะแนนสุดท้ายหากลำดับผู้เข้าแข่งขัน นั้นเท่ากัน จะตัดด้วย tiebreak ดังต่อไปนี้

  • ก.ผลคู่กรณี
  • ข.ผลรวมคะแนนชนะ
  • ค.Buchholz
  • ง.Buchholz ตัด1, ตัด 2

หาก tiebreak เหล่านี้ ไม่สามารถตัดสินได้ ถือว่าให้ครองร่วมกัน ในรุ่นนั้นๆ

 

ตารางการแข่งขัน

วัน เวลา กิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม หลัง 14:00 น. ถึงที่พัก
  21:00 น. ประชุม ด้านเทคนิค
วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 10:00 น. พิธีเปิด
  10:30 น. การแข่งขัน Rapid
วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 9:00 น. รอบที่ 1
  15:00 น. รอบที่ 2
วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 3
วันพุธ ที่ 4 เมษายน 9:00 น. รอบที่ 4
  15:00 น. รอบที่ 5
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 6
วันศุกร์ ที่ 6 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 7
วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 8
วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 15:00 น. การแข่งขัน Blitz
  19:00 น. งาน Cultural Night & มอบรางวัล Rapid/Blitz
วันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 15:00 น. รอบที่ 9
  20:30 น. พิธีปิด มอบรางวัล
วันอังคาร ที่ 10 เมษายน ก่อน 12:00 น. เดินทางกลับ
 
 

รางวัล

1. รางวัลมี 10 อันดับ โดย 3 อันดับแรก แบ่งเป็นเหรียญ ทอง เงิน ทองแดง ตามลำดับพร้อมถ้วยรางวัล อันดับ 4-10 จะได้รับเหรียญรางวัล พร้อม รางวัลพิเศษ
2. รางวัลประเภททีมมีเหรียญทอง เงิน ทองแดงโดยคิดคะแนนจาก 3 อันดับแรกของผู้แข่งขันของแต่ละชาติในแต่ละรุ่น
3. ในกรณี tiebreak ไม่สามารถระบุผู้ชนะเลิศได้ในถือครองรางวัลร่วมกัน
4. มีใบประกาศของผู้เข้าแข่งขัน

คณะกรรมการอุทธรณ์และตัวแทนฝ่ายเทคนิค

1. คณะกรรมการอุทธรณ์ เสนอโดยผู้จัดการแข่งขัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 คน กรรมการสำรอง 2 คน โดยจะคัดเลือกจากตัวแทนประเทศที่เข้าที่เข้าแข่งขันและไม่ซ้ำกัน
2. การอุธรณ์ จะต้องอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร และมีค่าวางอุธรณ์จำนวนเงิน 8,000 บาทโดยจะต้องยื่นเรื่องภายใน 1 ชั่วโมงหลังจากการแข่งขันในรอบนั้น

 

การแต่งกาย

ผู้เข้าแข่งขันต้องแต่งกายสุภาพ (กางเกงขาสั้น/กระโปรงสั้น/รองเท้าแตะ/แว่นตาดำ/หมวก ไม่อนุญาต) หรือเครื่องแบบนักเรียน ทั้งนี้ผู้รับรางวัลต้องแต่งกายสุภาพเช่นกัน

 
ติดต่อ
สหพล นาควานิช
ผู้จัดการแข่งขัน
Tel: 093-7878-232